Понеделник, 20.Май.2019, 06:44:33
Osigurovki.ucoz.com
Начало | Регистрация | Вход Добре дошли Гость | RSS
Меню
Вход
Търсене
С Ч Е Т О В О Д Н И  У С Л У Г И
 
 
ОСИГУРЯВАНЕ САМО НА СОБСТВЕНИК До 50 док./м До 100 док./м До 200 док./м Над 200 док./м
Нерегистрирани по ЗДДС - услуги 84 лв. с ддс 144 лв. с ддс 264 лв. с ддс по договаряне
Нерегистрирани по ЗДДС - търговия 120 лв. с ддс 156 лв. с ддс 276 лв. с ддс по договаряне
Регистрирани по ЗДДС - услуги 162 лв. с ддс 210 лв. с ддс 306 лв. с ддс по договаряне
Регистрирани по ЗДДС - търговия 210 лв. с ддс 270 лв. с ддс 390 лв. с ддс по договаряне
ОСИГУРЯВАНЕ ДО 5 СЛУЖИТЕЛЯ
Нерегистрирани по ЗДДС - услуги 144 лв. с ддс 204 лв. с ддс 324 лв. с ддс по договаряне
Нерегистрирани по ЗДДС - търговия 180 лв. с ддс 240 лв. с ддс 360 лв. с ддс по договаряне
Регистрирани по ЗДДС - услуги 204 лв. с ддс 264 лв. с ддс 384 лв. с ддс по договаряне
Регистрирани по ЗДДС - търговия 270 лв. с ддс 330 лв. с ддс 450 лв. с ддс по договаряне

В абонамента е включено:
• Сортиране, класиране и обработка на първичните счетоводни документи;
• Установяване на коректността на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство;
• Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи (не включва заповеди на ръководството, касаещи вътрешната дейност на фирмата);
• Осчетоводяване и отразяване на стопанските операции съгласно изискванията на законодателството;
• Изготвяне на документи и справки и предоставянето им на държавните институци (НАП, НОИ, НСИ);
• Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента;
• Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки;
• Изготвяне трудови договори и допълнителни споразумения съгласно Кодекса на труда;
• Попълване на трудови и осигурителни книжки;
• Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми на персонала и рекапитулации;
• Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори;
• Подаване на ежемесечни декларации, справки и други документи пред НАП, НОИ, БНБ. 


Услуги

При нас може да намерите пълната гама от счетоводни услуги, които да задоволят нуждите ви от добро и прецизно управление на финансите Ви.
Ние предлагаме високо квалифицирани услуги в областта на: Счетоводното обслужване на дружества ТРЗ и Личен състав Регистрации Административни услуги Обслужване на физически лица

СЧЕТОВОДСТВО: Осчетоводяване на фактури – покупни и продажни за месеца; Обработка на отчетите от касовите апарати на дружеството; Обработка на банковите извлечения на сметките на дружеството; Изготвяне на дневниците за покупки, продажби; Изготвяне на справка-декларация съгласно ЗДДС; Изготвяне на Годишни финансови отчети, Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци и др.;

ТРЗ и ЛИЧЕН СЪСТАВ: Изготвяне на ведомости за заплати и фишове към тях; Попълване на платежни нареждания за осигурителните вноски и ДОД; Изготвяне и подаване на Декларации Обр. 1 и 6; Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения към тях, договори за управление; Изготвяне на длъжностни характеристики на служителите; Изготвяне и заверяване на трудови книжки на служителите; Поддържане на трудови досиета на служителите; Изготвяне на заповеди за прекратяване на трудови взаимоотношения; Изготвяне и подаване в НАП на уведомленията по чл. 62 от КТ за новоназначени, преназначени или напуснали служители; Обработка на болнични листове и подаване в НОИ; Изготвяне на служебни бележки и др. справки за служителите на фирмата.

РЕГИСТРАЦИИ: Подготовка и регистрация на фирмата-клиент по Закона за данък върху добавената стойност; Пререгистрация на фирми в НАП; Подаване на документи в комисията за защита на личните данни; Обработка и подаване на документи в НОИ; Регистрация на касов апарат. 


НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ ОЩЕ: Попълване на справки за БНБ; Попълване на декларации, съгласно ЗМДТ, ЗДДФЛ и др.; Данъчни облекчения за физически лица; Данъчно облекчение за млади семейства; Как да възстановя надвнесен данък общ доход по годишна данъчна декларация; Удостоверение за наличие или липса на задължение; Изготвяне на документи, подаването им и получаване на актуално състояние на фирмата;
Интересно
 • Създай сайт
 • Всичко за уеб-майстора
 • Програми за всички
 • Света на развлечениата
 • Най-добрите сайтове в Рунета
 • Кулинарни рецепти
 • Статистика

  Онлайн общо: 1
  Гости: 1
  Регистрирани: 0
  Copyright MyCorp © 2019
  Сделать бесплатный сайт с uCoz