Понеделник, 20.Май.2019, 06:21:19
Osigurovki.ucoz.com
Начало | Регистрация | Вход Добре дошли Гость | RSS
Меню
Вход
Търсене
          Безработните лица, които не получават обезщетение от Дирекция "Бюро по труда" или социална помощ от Дирекция "Социално подпомагане" дължът здравноосигурителни вноски за своя сметка на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за Здравното осигуряване (ЗЗО). Вноската за 2011 г. е 16.80 лв. (8 % от 210.00лв.) и се внася до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася. След 10-о число се начислява лихва.  Безработните лица могат да заплатят здравноосигурителни вноски авансово за избран от тях период.
          При възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл.40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО се подава декларация образец № 7 в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство.
                       Пример: Последно изплатено обезщетение за безработица - юли 2010 г.
                                    Срок за подаване на декларация образец № 7 - 31 август 2010 г.
           Глобата за неподаване на декларацията е от 500 до 1000 лева. Декларация образец № 7 се подава отново след всяко съкращаване или напускане на работа.
 
          Здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват, в случай че лицата не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ.
         Здравноосигурителните права се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този 36 месечен период /чл. 109 от ЗЗО/.
         На сайта на Национална Агенция за Приходите(НАП) безплатно може да се провери здравноосигурителния статус и да се пресмятнат липсващите вноски и натрупаната лихва.

          В ЗЗО е определен специален ред за осигуряване на българските граждани, включително и на тези с двойно гражданство, които пребивават продължително в чужбина.
 
               След 01.01.2008 г.
 
                    Дадена е възможност на тези лица при определени условия да бъдат освободени от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски - от датата на напускане на страната Съгласно чл. 40а от ЗЗО, българските граждани, включително тези с двойно гражданство, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от  ЗЗО до НАП.
                    За да се възстановят здравноосигурителни права при връщане в България, в НАП се подава друго заявление - за завръщане. Освен него трябва да се представят и документи, които доказват, че сте били в чужбина повече от 183 дни през една календарна година. Такива документи могат да бъдат например копие от задграничен паспорт, удостоверение от областна дирекция на полицията, документ, издаден от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод от заклет преводач на български и други.
 
               Преди 31.12.2007 г.

                    На основание § 19и, ал.1 от ПЗР на ЗЗО българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 юли 1999 г. - 31 декември 2007 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, се освобождават от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са ползвали медицинска помощ, заплатена от НЗОК.
                    В тези случаи лицата лично или чрез упълномощено лице подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите
декларация по §19и, ал. 2 от ПЗР на ЗЗО.
 
                    Здравноосигурителните права на горепосочените лица след завръщането им в страната се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40. За 2010 г. 6 вноски по 16,80 лева. Извън тези случаи, здравноосигурителните права на лицата след завръщането им в страната могат да се възстановят след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗЗО върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасянето на вноските. За 2010 г. 12 вноски по 33,60 лева.
                    Плащането на здравноосигурителните вноски може да стане от всеки банков клон по сметката на териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес. Важно е в платежното нареждане да се впишат трите имена, ЕГН на задълженото лице, както и задължително да се посочи кодът за вид плащане, който в случая е 56 28 18 „Еднократно внесена сума за възстановяване на здравноосигурителни права на лицата, пребивавали в чужбина повече от 183 дни през една календарна година".
 
                             
Интересно
 • Създай сайт
 • Всичко за уеб-майстора
 • Програми за всички
 • Света на развлечениата
 • Най-добрите сайтове в Рунета
 • Кулинарни рецепти
 • Статистика

  Онлайн общо: 1
  Гости: 1
  Регистрирани: 0
  Copyright MyCorp © 2019
  Сделать бесплатный сайт с uCoz